Jak minimalizować zagrożenia związane z outsourcingiem?

Outsourcing kadry IT na rynku polskim od kilku lat staje się niewątpliwie coraz częstszą praktyką wśród firm, którym zależy na innowacyjnej strukturze informatycznej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwa, zamiast inwestować w rekrutację czy szkolenia dla pracowników działów IT, mają możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej w danej dziedzinie kadry, skupiając własne zasoby wokół podstawowej działalności firmy.

Istotną korzyścią tej formy współpracy jest możliwość regulowania czasu korzystania z outsource’owanych usług. Firma nie musi martwić się o ciągłość utrzymania pracowników po zakończeniu danego projektu. Outsourcing może być też swoistym testem, po którym zapada decyzja o wcieleniu pracownika w struktury organizacji – pozwala to wykluczyć ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby i kosztów z tym związanych.

Zalet outsourcingu jest więcej i są one szeroko opisywane w prasie branżowej. Nie brakuje też sceptyków, którzy zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z tego rozwiązania. Najczęstsze obawy to: zły dobór usług względem potrzeb, wyższe niż zapowiadane koszty oraz niska jakość świadczonych usług.

Jak bronić się przed takim ryzykiem?
W Team Connect przykładamy przede wszystkim wagę do gruntownego zrozumienia faktycznych potrzeb naszych Klientów. Oprócz oferowanego im czasu, wiedzy i doświadczenia w branży, kładziemy nacisk na dialog i partnerstwo. Po upewnieniu się, że dysponujemy pełnym obrazem zapotrzebowania Klienta, możemy zaoferować mu odpowiednią usługę. Przejrzyste modele biznesowe oraz warunki negocjowane na początku współpracy likwidują obawy naszych partnerów biznesowych przed późniejszym wzrostem kosztów. Wysoką jakość usług gwarantuje zaś szczegółowa weryfikacja Konsultantów, którzy są outsource’owani do Klientów, zarówno pod względem kompetencji technicznych, jak i miękkich.